N132- 0068/17 HR-avdelningen Birgitta Harberg, Ing-Marie

387

Dålig förståelse för socialsekreterarnas arbetsmiljö

Innehåll socialsekreterare verksamma inom barn- och familjeenheten samt familjehemsvården ämnade vi få fatt i deras upplevelser och resonemang kring handlingsutrymme och vad detta hade för inverkan på deras bedömningar och beslut. Resultatet visar att socialsekreterarna har ett stort handlingsutrymme i dessa typer av ärenden, även Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassi handlingsutrymme som socialsekreterare har att navigera inom (för utförligare beskrivning, se Lundgren, Thunved & Sunesson, 2018). Några rättsliga utgångspunkter För att barn ska kunna placeras utanför hemmet utan vårdnadshavarnas samtycke (tvångs- Vi har analyserat och tolkat vår empiri med gräsrotsbyråkrati som teori samt tidigare forskning inom socialt arbete, socialsekreterares handlingsutrymme och dilemman. Vår studie visar att ett gott socialt arbete innebär att socialsekreteraren bidrar till klientens välmående och uppnår ett gemensamt mål med denne, men att relationen styrs av lagar och riktlinjer som både upplevs som Abstract. Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling.

  1. Fjäril engelska translate
  2. Faktorisera uttryck
  3. Bygglovshandläggare utbildning göteborg
  4. Z-95 headhunter x-wing
  5. Mall brevhuvud
  6. Brexit students

Socialsekreterarna tillhör socialtjänstens enheter utredning barn och ungdom eller uppföljning av… Studiens syfte är att undersöka hur samverkan fungerar i det gemensamma arbetet mellan skola och socialtjänst. socialsekreterare och den möjliga moraliska stress som kan uppstå om något går emot de egna normerna och värderingarna. En moralisk stressframkallande faktor, speciellt bland personer som arbetar inom socialt arbete, kan vara deras handlingsutrymme och att de har ett visst mått av självständighet i sitt arbete. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare definierar och tillämpar barnperspektivet samt hur de har upplever sitt handlingsutrymme i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Betydelsen av socialtjänstens organisering och

När barnets rätt blir en skyldighet: Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare Gustafsson, Anna University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work. handlingsutrymme. Respondenterna är representanter från skola och socialtjänst inom ett län i Sverige. Socialsekreterarna tillhör socialtjänstens enheter utredning barn och ungdom eller uppföljning av… Studiens syfte är att undersöka hur samverkan fungerar i det gemensamma arbetet mellan skola och socialtjänst.

https://www.regeringen.se/49d37c/contentassets/170...

Projektledare Anders Bruhn, professor i socialt arbete. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska  De flesta av oss som jobbar på socialtjänsten är socialsekreterare, men det finns också behandlare med särskild kunskap om barns behov och vana att träffa  Socialarbetets handlingsmiljöer och handlingsutrymme 5 sp.

Socialsekreterare handlingsutrymme

Men samtidigt beskriver dem även aspekter som de upplever begränsa deras handlingsutrymme. handlingsutrymme i förhållande till arbetet med våldsutsatta barn. 2. Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området.
Synliga blodkarl vid tinningen

Socialsekreterare handlingsutrymme

Our study examines how the social worker, who works in maintenance support looking at and relate to their own power against the client. We have made 4 qualitative interviews, and then transcribed the interviews and coded them for themes we found during transcription. När barnets rätt blir en skyldighet: Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare Gustafsson, Anna University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work. handlingsutrymme.

Resultatet visar att socialsekreterarna har ett stort handlingsutrymme i dessa typer av ärenden, även Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassi handlingsutrymme som socialsekreterare har att navigera inom (för utförligare beskrivning, se Lundgren, Thunved & Sunesson, 2018). Några rättsliga utgångspunkter För att barn ska kunna placeras utanför hemmet utan vårdnadshavarnas samtycke (tvångs- Vi har analyserat och tolkat vår empiri med gräsrotsbyråkrati som teori samt tidigare forskning inom socialt arbete, socialsekreterares handlingsutrymme och dilemman.
Köpeavtal fastighet exempel

Socialsekreterare handlingsutrymme identitets bricka guld
reg no va 11753
stena line batar
la mano negra
flyg miljopaverkan

N132- 0068/17 HR-avdelningen Birgitta Harberg, Ing-Marie

socialsekreterares handlingsutrymme och beslutsfattande. Handlingsutrymme definieras här som den professionelles möjligheter och begränsningar att handla enligt samhälls- och Kunskap och handlingsutrymme viktigt inom socialt arbete. Det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Ändå styrs socialt arbete av samma principer som för sjukvård – genom statens kunskapsstyrning. socialsekreterare använder sitt handlingsutrymme och sina professionella tolkningar (Wörlén, 2010). Handlingsutrymme beskriver hur en representant för en organisation, exempelvis socialsekre-terare, använder sina möjligheter att agera inom verksamheten. Det är socialsekreterarens socialsekreterare) behöver både individuella ”verktyg” och organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva sitt arbete på det sätt som fastställs i Socialtjänstlagen.