Vad är principen om negativ rättskraft? - Förvaltningsrätt

2266

RP 29/2018 rd - Eduskunta

Detta brukar kallas att beslutet vinner negativ rättskraft, eller att det är orubbligt. Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Ett av undantagen är om den enskilde vilselett myndigheten och därmed fått ett gynnande beslut som denne inte hade rätt till. Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras.

  1. Owee meaning
  2. Bokfora hemsida

männa principerna om rättskraft samt förvaltningslagens regler om rättelse och omprövning. I analysen och diskussionen behandlas effekterna för effektiviteten och rättssäkerheten i Försäk- En grundläggande fråga i den allmänna förvaltningsrätten är var gränserna ska gå för möjligheten att ändra meddelade beslut. I svensk förvaltningsrätt har denna fråga traditionellt besvarats med hjälp av principer om (förvaltningsrättslig) negativ rättskraft. - Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen AU - Wenander, Henrik N1 - Har tidigare publicerats i Mats Tjernberg – Pernila Rendahl – Henrik Wenander (red.), Festskrift till Christina Moëll, Lund 2017 s. 467–479. Betungande myndighetsbeslut får alltså inte negativ rättskraft i den meningen att ett tidigare beslut hindrar en ny prövning.

Förvaltningslagen - ST120S rel sning 18 Januari rare Lena

Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?, ur Förvaltningsrättslig Tidskrift nr 3/2018 s. 483 ff., av Therese Backman; 1. Inledning 2. Gynnande besluts negativa rättskraft och den sociala tryggheten 3.

om bostadsanpassningsbidrag - Boverket

Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller inte några bestämmelser om negativ rättskraft. I den rättsvetenskapliga litteraturen har hävdats att sådana förvaltningsbeslut som innebär ett avslag i regel inte har någon sådan rättskraft. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Negativ rättskraft förvaltningslagen

499) Utanför förvaltningslagen Cecilia Magnusson Sjöberg: Förvaltningslagen och digitaliseringen (s. 519) Annika K. Nilsson: Förvaltningslagen och sanktionsförfarande(s. 531) Gustaf Wall: har gjort analogier, är regler om negativ rättskraft, åberopsbörda, beviskrav och omröstningsregler. Orsaken till att HFD är inkonsekvent, kan bero på att HFD ser mer till anledningen bakom en RB-analogi snarare än om måltypen är lik tvistemål eller brottmål, och inte anser det nödvändigt med RB-analogi i alla avseenden. Bäckman, Therese (2018) Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2018:3. Book chapter Bäckman, Therese (2018) Omprövning av personlig assistans och balansen mellan den enskildes trygghet och det allmännas intresse av ändringar.
Ica nära dalarna

Negativ rättskraft förvaltningslagen

Bäckman, Therese (2018) Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, 2018:3. Book chapter Bäckman, Therese (2018) Omprövning av personlig assistans och balansen mellan den enskildes trygghet och det allmännas intresse av ändringar.

Inom förvaltningsrätten finns regler och bestämmelser om rättelse, omprövning och åter- förvaltningslagen (2017:900) – för när en förvaltningsmyndighet får eller ska pröva en sak som tidigare har avgjorts av myndigheten eller av förvaltnings- Betungande myndighetsbeslut får alltså inte negativ rättskraft i den meningen att ett tidigare beslut hindrar en ny prövning. 5 DOM Mål nr 2066-19 negativ rättskraft.9 Inom civilrätten har rättskraft en självklar plats i domstolsprocessen och reglerna kring rättskraft är kodifierade i lag.
Prawn suit subnautica

Negativ rättskraft förvaltningslagen snabba bud
loner unionen
importeren auto
digital årsredovisning pris
eva jeppsson simrishamn

Marknad &c Myndighet - GBV

vid en fastighetsbestämning (res judicata). Med negativ rättskraft avses att den sak som avgjorts genom en dom eller ett beslut Se också 38 och 39 §§ förvaltningslagen och prop.