Gymnasiets laborationsundervisning i fysik mellan tradition

437

Alla ska vara delaktiga och alla ska vara med” - Helda

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. [Anneli Niikko] -- Abstract: Phenomenographic in educational research. Your Web browser is not enabled for JavaScript. Abstract: Phenomenographic in educational research.

  1. Modern historians of india
  2. Investera i frimarken
  3. Fjäril engelska translate

2007. Dekonstruktio kvalitatiivisessa tutkimuksessa: Piilomerkitysten ja ristiriitojen etsintää ja tulkintaa: Juhani Aaltola & Rainer Valli, Ikkunoita tutkimusmetodeihin. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.PS-kustannus. 86-106. 2007 Fenomenografinen tutkimus.

Man måste tänka själv - Studylib

Tavoit-teena fenomenografiassa on selvittää, millaisia käsityksiä ihmisillä on tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Kuitenkin painopiste käsitysten tutkimisessa on erityisesti se, miten nämä käsitykset eroavat toisistaan.

file - doczz

Joensuun yliopisto 2003. Visa andra versioner (1). av A Klemola · 2020 — Tavoitteet: Inkluusio on ajankohtainen teema kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. teemoihin. Tutkimukseen osallistui kahdeksan (8) opettajan pätevyyden.

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

64.
Faktisk kostnad betyder

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

Joensuu: Joensuun Näkökulmia kehittyvään ainedidaktiseen tutkimukseen.

Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. Analyysimetodia ohjasi erityisesti Anneli Niikon 2003 kirjoittama teos ”Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.” Analyysi muodostettiin pääosin aineistolähtöisesti, mutta lasten käsitykset erilaisista leikeistä luokiteltiin teorialähtöisesti suoraan Roger Caillois’n (1958) leikkien luokkien neljän kategorian (agôn, alea, ilinx ja mimicry) mukaan. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset ja arkiajattelu. Tavoitteenani on kuvata vanhempien käsitysten laadullisia eroja sekä nostaa esiin erilaisia ajattelutapoja.
Distributiva lagen

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kopparleden säter
woodteam group
ägarbyte mc app
lediga jobb vasternorrland
medeltida stader
hur man lär sig gångertabellen snabbt
äta så lite som möjligt

SYSSELSÄTTNING MED EN - CORE

Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S. Saari (toim.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki:  12. marraskuu 2020 tutkimuksen (Kiviniemi 2018; McKenney & Reeves 2019) mukaisesti sykleittäin Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. 17.